Identifikace a rozvoj potenciálu

Příspěvky k projektu IDENTIFIKACE A ROZVOJ POTENCIÁLU
ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ podpořený Active Citizens Fund a Výborem dobré vůle Olgy Havlové.

Potenciál, nadání, silné stránky a jejich rozvoj

V tomto článku se dozvíte, o čem všem se při zmiňování potenciálu, silných stránek a nadání či talentu bavíme, i co pro nás znamenají slabé stránky. A jak k nim přistupovat v jejich komplexitě a jejich rozpoznáváním a podporou přispívat k větší individuální spokojenosti. Asi tušíte, že to stojí velkou odvahu, ale stojí to za to!

Potenciál, nadání, silné stránky a jejich rozvoj Read More »

Aktivně ke štěstí – výzva pro červen

Své zaměření na štěstí a kvalitně prožívaný život je dobré pěstovat každým dnem. Inspirujte se pro poslední měsíc tohoto školního roku nápady v červnovém kalendáři iniciativy Action for Happiness:

Aktivně ke štěstí – výzva pro červen Read More »

Nadané dítě, nadaný dospělý – jak je poznat a jak s nimi pracovat?

V tomto článku najdete souhrn současných poznatků o mimořádném nadání a nositelích této „diagnózy“, a to jak z hlediska teorie, tak – a to hlavně – z hlediska doporučení z praxe.

Nadané dítě, nadaný dospělý – jak je poznat a jak s nimi pracovat? Read More »