Identifikace a rozvoj potenciálu

Příspěvky k projektu IDENTIFIKACE A ROZVOJ POTENCIÁLU
ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ podpořený Active Citizens Fund a Výborem dobré vůle Olgy Havlové.

Potenciál, nadání, silné stránky a jejich rozvoj

V tomto článku se dozvíte, o čem všem se při zmiňování potenciálu, silných stránek a nadání či talentu bavíme, i co pro nás znamenají slabé stránky. A jak k nim přistupovat v jejich komplexitě a jejich rozpoznáváním a podporou přispívat k větší individuální spokojenosti. Asi tušíte, že to stojí velkou odvahu, ale stojí to za to!