„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund,
jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

ACF logolink Potenciál

Identifikace a rozvoj potenciálu
znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ

Jdeme do toho. S odvahou Potenciál
ACF logolink neg Potenciál

23 listopad

Identifikace a rozvoj potenciálu u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Výzkumné šetření

Zajímá Vás výsledek výzkumného šetření, které probíhalo během našeho projektu?

Zdroj: https://www.rizeniskoly.cz/casopisy/special-pro-materske-skoly/identifikace-a-rozvoj-potencialu-u-deti-ze-socialne-znevyhodneneho-prostredi.m-11821.html

23 září

S odvahou k rozvoji potenciálu na prvním stupni ZŠ

Příručka k rozvoji potenciálu dětí zdarma

Stáhněte si praktickou příručku, za kterou stojí více než roční usilovná práce pedagogů, psychologů a výzkumníků, kteří na chvíli zapomněli, že něco nejde. Ve své praxi (na prvním stupni ZŠ) testovali trojici metod Tygří svět, MBTI a VIA, které se v práci s dětským potenciálem a zlepšením třídního klimatu osvědčily.

23 duben – červen

Dítě kreslí silnou stránku

Naděje na život bez předsudků – Tisková zpráva

Naděje. Křest písně „Vítáme naději“, která je součástí projektu zaměřeného na identifikaci a rozvoj potenciálu sociokulturně znevýhodněných žáků na prvním stupni základní školy, je za námi. Akce probíhala za účasti významných uměleckých osobností jako je Patrik Bartko, , Ferry B (František Bartoš), Vojta Placek, Dagmar Hladíková, Kristýna Svobodová, Michal Bažo, Natálie Kuchárová, Viktorie Tandlerová, Ondra …

23 leden – březen

Dítě kreslí silnou stránku

Čeho si cením na svém dítěti?

Dotazníkové šetření mezi rodiči dětí, které se projektu mohly zúčastnit.

22 říjen – prosinec

Uvedeni metod do praxe 1 edited Potenciál

Pozitivní přístup ve výuce startuje na 4. ZŠ

V posledních měsících se stále více hovoří o tom, jak důležité je mít pozitivní přístup ve výuce. A právě tento přístup je klíčem k úspěchu pro žáky, kteří jsou sociokulturně vyloučeni. S tímto vědomím se šest pedagožek ze čtyř základních škol s vysokým podílem sociokulturně vyloučených žáků …

22 září

Odhalení a rozvoj potenciálu - Prezentace - Tisková konference

Jak odhalit a rozvíjet potenciál žáků při běžné výuce? – Tisková zpráva

Seznamte se s naším novým projektem určeným jak jinak než dětem a jejich pedagogům a rodičům, tentokrát ale zejména romským rodinám, jejichž startovní pozice nejen ve vzdělávání je znevýhodněna řadou faktorů. Zaměřujeme se totiž na to, v čem jsou děti „dobré“. S odvahou. Ne náhodou spolu s včerejší premiérou dokumentu o empatické komunikaci v lišovském kině  jsme se rozhodli …

Odhalení a rozvoj potenciálu - Prezentace - Tisková konference

3. Školení VIA – Values In Action

Jaké jsou vaše ctnosti? Na to odpovídá další z testovaných metod projektu Identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných dětí na ZŠ. Tentokrát se bavíme o metodě VIA Institute on Character, což je zkratka pro Values In Action (silné stránky v akci). Naše skvělé učitelky po školení již ví, jak s metodou začít ve svých třídách a …

1 setkani ohniskove skupiny Potenciál

1. setkání ohniskové skupiny

Ve čtvrtek 22. září jsme uspořádali ohniskové setkání výzkumných pracovnic z Jihočeské Univerzity a šesti pedagogických pracovnic. Tématem setkání byly hloubkové rozhovory k třem metodám, na které byly pedagožky proškoleny: Tygří svět, VIA a MBTI. Během setkání jsme získali cenné informace o tom, jak pedagožky vnímají trojici zkoumaných metod. Zjistili jsme, že pedagožky jsou z …

22 květen – červen

Školení MBTI

1. Školení MBTI pro pedagogy

Zkoumání osobnosti MBTI metodou Vůbec prvním školením, které jsme v projektu Identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných dětí na ZŠ absolvovali, bylo několika denní školení na metodu MBTI pro pedagogy. MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je psychologický nástroj, který slouží ke zjištění osobnostních typů u lidí. Tento nástroj byl vytvořen na základě teorií Carl Junga a je …

Školení Tygří svět

2. Školení Tygří svět

Nástroj pochopení Ten umožňuje pedagogům i rodičům pracovat s individualitou každého dítěte, zároveň nenálepkovat a předcházet šikaně. Celý Tygří svět je o spolupráci a komunikaci. Jeho zakladateli je Kamila a Petr Kopsovi, tvůrci diagnostické metody Životní mapy®, ze které Tygří svět® vychází. V zahraničí jsou metody známy pod pojmem Kops Method®. Pro náš záměr identifikace …


Anotace projektu

Projekt se zabývá cílovou skupinou znevýhodněných žáků základních škol, především žáků z etnických menšin, kteří jsou definováni sociálním a kulturním vyloučením.

Cílem je poskytnout učitelům základních škol moderní a vhodný nástroj pro identifikaci a zlepšení vrozeného potenciálu těchto žáků, který ve výsledku povede k úspěšnému ukončení studia. Předpokládá se, že každý má své přirozené schopnosti, talent a silné stránky a učitelé budou schopni pomoci žákům identifikovat a rozvíjet ty jejich.

V projektu spolupracujeme se 4 základními školami Jihočeského kraje, které vykazují významný podíl žáků z etnických menšin.

Jednou z aktivit projektu je také vzdělávání 6 zástupců pedagogů „partnerských“ škol, a to workshopy a školení ve 3 vybraných vzdělávacích metodách (VIA, MBTI, Kopsova metoda). Získají tak potřebné know-how jak pro účast na tvorbě aktivit, tak pro využití metod ve vlastní vzdělávací praxi. Zároveň tak dojde k ověření vybraných metod v praxi.

Klíčové je získat pozornost žáků a zapojit je přímo do projektových aktivit. Předpokládáme, že se projektových aktivit zúčastní minimálně 70 žáků cílové skupiny spolu se svými učiteli a také přibližně 30 rodičů.

Dětem dodáme potřebnou motivaci a sebeuvědomění o důležitosti vzdělání, které zejména v uvedené cílové skupině často chybí (v současné době zpravidla každý desátý žák nedokončí základní školu).

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmu znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v záři roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondu EHP a Norska 2014-2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilováni spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

Číslo projektu: 0029/2021/ACF/4
Trvání projektu: 18 měsíců / 1.4.2022 – 30.9.2023
Místo realizace: okres České Budějovice a Český Krumlov
Kontaktní osoba: Zdeněk Sklenář
Partner projektu: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra primární a preprimární pedagogiky

TĚŠÍME SE NA VAŠE ZPRÁVY

Kontakt

Kontaktní informace

Projekt Budoucnost z.s.
IČ: 08266972
Jirsíkova 348/17, 373 72 Lišov

E-mail
zsklenar@probud.cz

Telefon
+420 777 586 069