„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund,
jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

ACF logolink Potenciál

Identifikace a rozvoj potenciálu
znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ

Jdeme do toho. S odvahou Potenciál
ACF logolink neg Potenciál

23 leden – březen

Dítě kreslí silnou stránku

22 květen – červen

Školení MBTI

Anotace projektu

Projekt se zabývá cílovou skupinou znevýhodněných žáků základních škol, především žáků z etnických menšin, kteří jsou definováni sociálním a kulturním vyloučením.

Cílem je poskytnout učitelům základních škol moderní a vhodný nástroj pro identifikaci a zlepšení vrozeného potenciálu těchto žáků, který ve výsledku povede k úspěšnému ukončení studia. Předpokládá se, že každý má své přirozené schopnosti, talent a silné stránky a učitelé budou schopni pomoci žákům identifikovat a rozvíjet ty jejich.

V projektu spolupracujeme se 4 základními školami Jihočeského kraje, které vykazují významný podíl žáků z etnických menšin.

Jednou z aktivit projektu je také vzdělávání 6 zástupců pedagogů „partnerských“ škol, a to workshopy a školení ve 3 vybraných vzdělávacích metodách (VIA, MBTI, Kopsova metoda). Získají tak potřebné know-how jak pro účast na tvorbě aktivit, tak pro využití metod ve vlastní vzdělávací praxi. Zároveň tak dojde k ověření vybraných metod v praxi.

Klíčové je získat pozornost žáků a zapojit je přímo do projektových aktivit. Předpokládáme, že se projektových aktivit zúčastní minimálně 70 žáků cílové skupiny spolu se svými učiteli a také přibližně 30 rodičů.

Dětem dodáme potřebnou motivaci a sebeuvědomění o důležitosti vzdělání, které zejména v uvedené cílové skupině často chybí (v současné době zpravidla každý desátý žák nedokončí základní školu).

Číslo projektu: 0029/2021/ACF/4
Trvání projektu: 18 měsíců / 1.4.2022 – 30.9.2023
Místo realizace: okres České Budějovice a Český Krumlov
Partner projektu: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra primární a preprimární pedagogiky

TĚŠÍME SE NA VAŠE ZPRÁVY

Kontakt

Kontaktní informace

Projekt Budoucnost z.s.
IČ: 08266972
Jirsíkova 348/17, 373 72 Lišov

E-mail
zsklenar@probud.cz

Telefon
+420 777 586 069