Aktivně ke štěstí – výzva pro červen

Své zaměření na štěstí a kvalitně prožívaný život je dobré pěstovat každým dnem.

Inspirujte se pro poslední měsíc tohoto školního roku nápady v červnovém kalendáři iniciativy Action for Happiness:

Action for happiness cerven 2023