Emoce a zprávy v nich obsažené

Jaké máme základní pocity? A k čemu nám jsou vlastně dobré? Znáte je a rozumíte tomu, proč k vám přicházejí, na co vás chtějí upozornit? Pochopení emocí a jejich významu je významným prvkem pro komunikaci a porozumění sobě i druhým.

Emoční stránka je nevyhnutelnou, a také nepostradatelnou součástí našeho života. Přestože prožívání emocí, a zejména těch negativních, mnoho lidí považuje spíše za obtěžující a život komplikující, nebo dokonce nepatřičné, jejich přítomnost v našem životě je velmi důležitá. Emoce nám totiž ukazují, co je pro nás prospěšné, a co není. A komunikace ovlivněná emocemi nám to pomáhá zajišťovat v reálném světě. Ne vždy kultivovaně, ne vždy chvályhodným způsobem, vždy ale signalizuje, že se něco děje.

Základní emoce a jejich význam

Máme osm základních emocí: hněv, strach, očekávání, překvapení, radost, smutek, důvěru a znechucení.

Co která z nich znamená, k čemu nám slouží?

Základní emoce a jejich pozitivní význam

Komunikace ovlivněná emocemi

Jak jsme již zmiňovali, účelem emocí je komunikovat něco důležitého. Tělo skrze prožívání komunikuje k naší mysli a našemu chování, my pak komunikujeme vůči našemu okolí. A okolí na nás nějak reaguje.

Je dobré vědět, co která emoce značí, a podle toho reagovat. Reagovat na potřeby, které se za danými emocemi skrývají. S tím se nám v praxi ve školách a rodinách osvědčila metoda Tygří svět, která je jednou z testovaných metod projektu Identifikace a rozvoj potenciálu.
Například:

Základní emoce pro komunikaci

Zdroj: https://www.centrumlocika.cz/pro-verejnost-a-media/ke-stazeni