Tisková zpráva – Naděje na život bez předsudků

Naděje. Křest písně „Vítáme naději“, která je součástí projektu zaměřeného na identifikaci a rozvoj potenciálu sociokulturně znevýhodněných žáků na prvním stupni základní školy, je za námi. Akce probíhala za účasti významných uměleckých osobností jako je Patrik Bartko, , Ferry B (František Bartoš), Vojta Placek, Dagmar Hladíková, Kristýna Svobodová, Michal Bažo, Natálie Kuchárová, Viktorie Tandlerová, Ondra Bláha, a představitelů organizace Projekt Budoucnost.

Fundraisingová kampaň: Naděje dětem na život bez předsudků

V ten samý čas byla oficiálně spuštěna i fundraisingová kampaň. Jejím hlavním cílem je podpořit rozvoj potenciálu sociokulturně znevýhodněných žáků, kteří nemají možnost využít svůj volný čas smysluplným způsobem mimo nízkoprahová centra. Kampaň nabádá veřejnost k přispění na výzvu Projektu Budoucnost, která umožní těmto centrům získat přístup k jednoduché komunikační metodě, jež přináší dětem naději na život bez předsudků.

Vítáme naději, naděje na život bez předsudků. Fundraisingová kampaň.

Píseň Vítáme naději s Patrikem Bartkem

Píseň „Vítáme naději“ byla složena známým kytaristou Patrikem Bartkem. Její hlavním záměrem je inspirovat mladé lidi k osobnímu růstu a posílení jejich sebepřijetí. V dnešní době se bohužel stále více dětí potýká se stavem úzkosti a pocitem osamělosti. Tato píseň má za úkol ukázat jim naději a poskytnout podporu na jejich cestě.

Song Vítáme naději (Projekt Budoucnost, Patrik Bartko)
Jdeme do toho. S odvahou naděje
ACF logolink neg naděje

Také věříte, že na rozvoj potenciálu má mít právo každé dítě? Dopřejte ho i dětem, které nemají možnost smysluplně trávit svůj volný čas jinde, než v nízkoprahových centrech. Přispějte na výzvu Projektu Budoucnost. Váš dar umožní centrům získat přístup k jednoduché komunikační metodě, která dětem přináší naději na život bez předsudků.

Projekt Budoucnost si klade za cíl identifikovat a podporovat potenciál sociokulturně znevýhodněných žáků na prvním stupni základní školy. Společně s veřejností a partnerstvím s nízkoprahovými centry usiluje o vytvoření rovných příležitostí pro všechny děti, nezávisle na jejich sociálním prostředí.

Pro více informací o projektu a možnostech, jak přispět, navštivte webové stránky Projektu Budoucnost na adrese www.probud.cz/venujte-nadeji-s-pisni-vitame-nadeji/

Zájemci mohou sledovat webové stránky projektu.
či náš Facebook a Instagram

Informace pro editory:

Realizátor: 

Program Active Citizens Fund: Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.
Více informací na www.activecitizensfund.cz

Kontaktní osoba:
Václav Flíček
vflicek@probud.cz
+420 728 451 043

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmu znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v záři roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondu EHP a Norska 2014-2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilováni spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“