1. setkání ohniskové skupiny

Ve čtvrtek 22. září jsme uspořádali ohniskové setkání výzkumných pracovnic z Jihočeské Univerzity a šesti pedagogických pracovnic. Tématem setkání byly hloubkové rozhovory k třem metodám, na které byly pedagožky proškoleny: Tygří svět, VIA a MBTI.

Jdeme do toho. S odvahou 1. setkání ohniskové skupiny
ACF logolink neg 1. setkání ohniskové skupiny

Během setkání jsme získali cenné informace o tom, jak pedagožky vnímají trojici zkoumaných metod. Zjistili jsme, že pedagožky jsou z metod nadšené. Hned přicházeli s nápady, jak metody začlenit do své praxe. U metody MBTI vznikla otázka, jak tak velké množství dětí v třídním kolektivu přesně identifikovat. Obavy se však v zápětí rozplynuly. Metoda MBTI přináší kromě přesné identifikace i řadu nástrojů, jak běžnou vyučovací hodinu ozvláštnit nabídkou činností, která jednotlivým tipům vyhovuje i bez přesného určení, jaký typ přesně dané dítě je.

Výstupy z tohoto setkáním pomůžou lépe porozumět tomu, jak budou metody uchopeny a využity v praxi.

Na konci setkání jsme také prodiskutovali možnosti spolupráce s pedagožkami a plánovali jsme další setkání, během kterých bychom mohli diskutovat o zavádění metod do praxe a sdílet užitečné postřehy. Právě sdílení úspěchů, neúspěchů i strastí se ukázalo pro projekt jako zásadní.

Celkově jsme byli s ohniskovým setkáním velmi spokojeni a těšíme se na další osobní setkání. Doufáme, že nám výzkumné aktivity Jihočeské Univerzity pomohou přispět k lepšímu pochopení toho, jak metody mohou být užitečné pro rozvoj dětí a jak mohou pedagožky efektivně využívat těchto nástrojů ve své praxi.