1. Školení MBTI pro pedagogy

Zkoumání osobnosti MBTI metodou

Vůbec prvním školením, které jsme v projektu Identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných dětí na ZŠ absolvovali, bylo několika denní školení na metodu MBTI pro pedagogy.

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je psychologický nástroj, který slouží ke zjištění osobnostních typů u lidí. Tento nástroj byl vytvořen na základě teorií Carl Junga a je používán k určení osobnostních typů u lidí různého věku.

MBTI se skládá ze šestnácti osobnostních typů, které jsou označeny písmeny. Tyto typy jsou určeny na základě čtyř faktorů: extraverze (E) versus introverze (I), SMYSLY (S) versus INTUICE (N), ROZHODOVÁNÍ (T) versus CÍTĚNÍ (F) a USUZOVÁNÍ (JUDGING) versus VNÍMÁNÍ (PERCEIVING). Každý člověk má vrozené preference pro určité faktory, které tvoří jeho osobnostní typ.

MBTI je velmi užitečným nástrojem pro pedagogy, protože jim umožňuje lépe pochopit své studenty a přizpůsobit své učební metody jejich potřebám. MBTI také může pedagogům pomoci lépe pochopit sami sebe a nalézt způsoby, jak lépe využít své silné stránky při výuce. Některé studie navíc ukazují, že použití MBTI může mít pozitivní vliv na výkonnost studentů a na atmosféru ve třídě.

Jdeme do toho. S odvahou MBTI pro pedagogy
ACF logolink neg MBTI pro pedagogy

Školení MBTI pro pedagogy

Školení MBTI pro pedagogy vedla skvělá lektorka Mgr. Bc. Jiřina Majerová, která má bohaté zkušenosti v implementaci MBTI do pedagogické praxe. V roce 2010 obdržela osvědčení „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a 2“ a MMTIC“ v organizaci CAPT v USA. Je velmi profesionální a vynasnažila se školení přizpůsobit potřebám svých účastníků. Díky svým širokým a dlouholetým znalostem v oblasti MBTI nám předala plno praktických a užitečných rad.

První část školení, které jsme podstoupili, bylo sebepoznávací školení MBTI, které bylo určeno pro pedagogy a odborné pracovníky. Během školení jsme se seznámili s teorií osobnostních typů a zjistili, k jakému typu osobnosti patříme. Slovy účastnic bylo školení velmi důležité právě díky tomu, že více pochopily sami sebe a své přirozené chování.

Druhá část školení byla zaměřena na rozpoznávání typologických potřeb a z nich vyplývajících dovedností, způsobů komunikace a učebního stylu žáků. Během tohoto školení jsme se naučili, jak lépe porozumět osobnostem žáků, a jak lépe přizpůsobit naši výuku jejich potřebám. Lektorka nám představila různé strategie a techniky, které nám pomohou vytvořit přínosné učební prostředí.

Jak naši skvělí pedagogové uchopí metodu ve své praxi ukáže tento školní rok. O postřehy se s Vámi rádi podělíme v příručce best practice, která vznikne jako výstup grantového projektu.