2. Školení Tygří svět

Nástroj pochopení

Ten umožňuje pedagogům i rodičům pracovat s individualitou každého dítěte, zároveň nenálepkovat a předcházet šikaně. Celý Tygří svět je o spolupráci a komunikaci. Jeho zakladateli je Kamila a Petr Kopsovi, tvůrci diagnostické metody Životní mapy®, ze které Tygří svět® vychází. V zahraničí jsou metody známy pod pojmem Kops Method®.

Pro náš záměr identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ je metoda jasnou volbou. Proto proběhlo školení Tygří svět. Líbí se nám, oboustranná komunikace učitel žák, žák učitel. Vítáme její jednoduchost, která komunikační dovednosti přes to zlepšuje.

Jdeme do toho. S odvahou Školení Tygří svět
ACF logolink neg Školení Tygří svět

Jak školení tygří svět probíhalo?

Nad metodou Tygří svět jsme se sešli s ambasadorkou Kamilou Doležalovou hned dvakrát. A byly to nabité dny! Bavili jsme se o tématech jako vědomí a nevědomí, dětství, základní potřeby a komunikační typy. Právě komunikační typy byly středem pozornosti. Mnozí z nás si s hrůzou uvědomili: „Vždyť oni mě nemohli chápat!“

Tygří svět totiž rozeznává 4 základní komunikační typy. Rozumový, pocitový, obrazový a sluchový. Každý z nás má k některému z nich blíže. Většinou u nás jeden z typů převládá, a druhý jej doplňuje. To v praxi velmi zjednodušeně znamená, že pokud učitel nemá o komunikačních typech žádné povědomí, může mu při nejlepším rozumět pouze 1/4 třídy a pro zbytek je jen těžko pochopitelný.

Těšíme se, jak se s nově získanými vědomostmi naše skvělé učitelky naloží.