Pozitivní přístup ve výuce startuje na 4. ZŠ

Pozitivní přístup ve výuce startuje na 4. ZŠ

V posledních měsících se stále více hovoří o tom, jak důležité je mít pozitivní přístup ve výuce. A právě tento přístup je klíčem k úspěchu pro žáky, kteří jsou sociokulturně vyloučeni.

S tímto vědomím se šest pedagožek z čtyř základních škol s vysokým podílem sociokulturně vyloučených žáků rozhodlo využívat znalosti tří metod na identifikaci a rozvoj potenciálu žáků. Tyto metody, MBTI, Tygří svět, a VIA silné stránky, poskytují pedagogům unikátní nástroje k rozpoznání a rozvoji individuálních silných stránek žáků.

MBTI, nebo Myers-Briggs Type Indicator, je metoda, která pomáhá pochopit různé osobnostní typy, a ukazuje způsoby, jak lépe spolupracovat s osobami s odlišnými typy než je můj vlastní. Tygří svět, je komunikační metoda, která je založena na vývojových potřebách dětí. Ukazuje způsob, jak komunikovat, a to nejenom dospělým, ale i dětem. Je tak vzájemná a vytváří atmosféru důvěry. Díky tomu je otevřena cesta pro identifikaci a rozvoj potenciálu jedince. VIA charakter, nebo-li Values in Action, je metoda rozvoje charakterových vlastností, která pomáhá jedincům pochopit své silné stránky a jak je lépe uplatnit v jejich životě.

Pozitivní přístup ve výuce - VIA silné stránky
Jdeme do toho. S odvahou pozitivní přístup ve výuce
ACF logolink neg pozitivní přístup ve výuce

Metody konečně v praxi

Pedagožky již začaly používat tyto metody při svých hodinách, a učí žáky jak rozpoznat a rozvíjet jejich silné stránky. Díky tomu, že tyto metody dávají žákům nástroje k pochopení své vlastní osobnosti a hodnot, žáci začínají více vnímat svou vlastní hodnotu a potenciál a již nyní se cítí sebevědomější a motivovanější.

Není žádným tajemstvím, že mít pozitivní přístup ve výuce je klíčem k úspěchu pro všechny žáky, zejména pro ty, kteří jsou sociokulturně vyloučeni. Tyto metody jim pomáhají rozpoznat a rozvíjet jejich silné stránky a vnímat svou vlastní hodnotu a potenciál. Doufejme, že tuto pozitivní změnu bude možné dále rozvíjet a že metody MBTI, Tygří svět a VIA charakter se stanou stále běžnějšími v pedagogické praxi, zejména pro žáky z vyloučených komunit.

Věříme, že s rostoucím zapojením metod jako MBTI, Tygří svět a VIA charakter, budeme moci pomoci ještě více žákům rozvinout svůj potenciál a dosáhnout úspěchu ve svém vzdělávání. Pozitivní přístup ve výuce je klíčem k úspěchu a metody jako MBTI, Tygří svět a VIA charakter nám pomáhají tento přístup podporovat a rozvíjet žáky i pedagogy.

Je také důležité zmínit, že tyto metody nejsou vhodné pouze pro žáky ze sociokulturně vyloučených komunit, ale pro všechny žáky bez rozdílu. Je důležité, aby všichni žáci měli příležitost rozvinout svůj potenciál a dosáhnout úspěchu ve vzdělávání, a tyto metody jim v tom mohou pomoci.

V budoucnu plánujeme rozšíření spolupráce s těmito školami a pedagogy, abychom mohli dále sledovat a zlepšovat dopad podpůrných metod na vzdělávání žáků. Doufáme, že náš příklad a pozitivní výsledky budou inspirací pro další školy a pedagogy, aby také začali využívat tyto metody a tím pomáhali svým žákům rozvíjet jejich potenciál.

V neposlední řadě, patří velké díky šesti pedagožkám, které se účastní tohoto projektu a odvážily se implementovat nové metody do své praxe. Jejich odhodlání a chuť se učit a rozvíjet se, je pro nás inspirací a důkazem, že každý z nás má potenciál ke změně a rozvoji.

Veřme, že se nám společně podaří podpořit pozitivní přístup ve výuce a tím pomoci žákům rozvinout svůj potenciál a dosáhnout úspěchu ve vzdělávání.