Příručka k rozvoji potenciálu dětí

Stáhněte si praktickou příručku, za kterou stojí více než roční usilovná práce pedagogů, psychologů a výzkumníků, kteří na chvíli zapomněli, že něco nejde. Ve své praxi (na prvním stupni ZŠ) testovali trojici metod Tygří svět, MBTI a VIA, které se v práci s dětským potenciálem a zlepšením třídního klimatu osvědčily. Můžete se nechat inspirovat zkušenostmi a praktickými výstupy svých kolegů.
Díky podpoře Active Citizens Fund je pro vás příručka zcela zdarma.

CO V PŘÍRUČCE NALEZNETE:

  • Základní informace o trojici využitých metod
  • Praktické zkušenosti pedagogů
  • Metodické listy k osvědčeným aktivitám
  • Shrnutí teoretických informací o potenciálu vycházející z českých i zahraničních výzkumů

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund,
jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

ACF logolink Příručka k rozvoji

CITACE ZAPOJENÝCH PEDAGOGŮ A ODBORNÍKŮ

„O tom, s kým budou kamarádit, už nerozhoduje etnikum. Prolomily se ledy.“

Mgr. Jana Jakešová, pedagog

„Děti pochopily, že mají co nabídnout. Navíc si všímají toho dobrého i v ostatních a dokáží se navzájem více respektovat.“

Mgr. Hana Vránová, pedagog

„Romské dívky svým zpěvem etnických písní rozplakaly spolužáky. Získaly od nich uznání. To pozměnilo jejich chuť být ve škole, zapojovat se. Letos dokonce jely na pobyt v přírodě.“

Mgr. Tereza Vojtíšková, pedagog

ZLEPŠENÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU

Za rok práce s třídami zapojených pedagogů se povedlo zlepšit třídní klima natolik, že můžeme s klidným svědomím konstatovat, že testované metody se v praxi osvědčily.

Mnozí žáci, kteří se řadí mezi sociokulturně znevýhodněné, rozvinuli zdravé sebevědomí a více vnímají svoji hodnotu. Těší se do třídy mezi spolužáky, na kterých dokáží ocenit jejich silné stránky a kteří dokáží ocenit ty jejich. V neposlední řadě zvládli převzít velkou část zodpovědnosti za své chování, což bylo pro pedagogy vítané. Projekt tak měl velký přínos pro jednotlivce i kolektiv jako celek.

Učitelé ukazují dětem způsoby, jak budovat hluboké vztahy a rozvíjet svůj potenciál. Předávají tak dětem zkušenosti, ze kterých mohou čerpat po celý svůj život. Věříme, že i Vás v tom naše příručka podpoří.

TESTOVANÉ METODY

Tygří svět

Tygří svět

VIA

VIA

MBTI

MBTI

ROZHOVORY V MÉDIÍCH

DOPOLEDNÍ HOST ČESKÉHO ROZHLASU

PIJAVICE

Jdeme do toho. S odvahou Příručka k rozvoji
ACF logolink neg Příručka k rozvoji