Tisková zpráva – Jak odhalit a rozvíjet potenciál žáků při běžné výuce?

Seznamte se s naším novým projektem určeným jak jinak než dětem a jejich pedagogům a rodičům, tentokrát ale zejména romským rodinám, jejichž startovní pozice nejen ve vzdělávání je znevýhodněna řadou faktorů. Zaměřujeme se totiž na to, v čem jsou děti „dobré“. S odvahou.

Ne náhodou spolu s včerejší premiérou dokumentu o empatické komunikaci v lišovském kině  jsme se rozhodli představit i náš nový projekt  „Identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ“. Tedy projekt, pod jehož dlouhým názvem jsou schovaná témata, kterým se snažíme dlouhodobě věnovat: děti, rodičovství, vzdělání, potenciál, jedinečnost, spolupráce, naděje.

Záznam představení projektu

Veřejnost Města Lišova tak dostala možnost seznámit se s aktuálně probíhajícími aktivitami, ve kterých společně s odborníky z Jihočeské univerzity pomáháme učitelům základních škol hledat a zejména rozvíjet potenciál žáků I. stupně škol, a to cíleně těch, jejichž handicap je větší z důvodů sociálních, sociokulturních i ekonomických. 

Na vybraných základních školách v Jihočeském kraji probíhá proškolení pedagogů na metody odhalování osobního potenciálu (VIA, MBTI, Tygří svět) tak, aby následně mohli metody využít v rámci běžné výuky přímo ve třídách. Během roku a půl realizace projektu si každý z učitelů ozkouší metody ve své praxi a zároveň přispěje k vytvoření příručky dobrých zkušeností, která bude k dispozici pro další pedagogy, rodiče i ostatní zájemce.

Naším cílem je dát dětem i jejich rodičům potřebnou motivaci a zejména uvědomění si důležitosti vzdělání, což jde podle nás mnohem lépe, když znají své osobní nadání, zájmy a silné stránky. Jak se podaří tento cíl splnit, ukáže budoucnost.

Zájemci mohou sledovat webové stránky projektu.
či náš Facebook a Instagram

Informace pro editory:

Realizátor: 

Program Active Citizens Fund: Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.
Více informací na www.activecitizensfund.cz

Kontaktní osoba:
Václav Flíček
vflicek@probud.cz
+420 728 451 043

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.