Objevování svých silných stránek II

Před týdnem jsme vás inspirovali k tomu, abyste si všímali svých kladných vlastností a momentů, kdy se projevují.

Rozšiřte tento pohled o zpětnou vazbu z okolí.

2023 04 20 23 37 36 Canva1

Vyberte si tři osoby ze svého okolí (mohou to být rodiče, sourozenci, kamarádi, partner/ka, učitelé…) a oslovte je s prosbou, aby se s vámi podělili o to, co na vás považují za žádoucí, dobré, pozitivní, co je na vás těší, čeho si na vás cení, čím je inspirujete.

Napište si, co jste se dozvěděli.

Ve kterých situacích si všímáte, že se kladné stránky, o kterých jste se dozvěděli, projevují?

2023 04 20 23 37 36 Canva3

inspirováno materiály z činnosti Doc. PhDr. Aleny Slezáčkové, Ph.D.