Objevování svých silných stránek I

V čem jste dobří? Přemýšleli jste nad tím někdy?

2023 04 20 23 35 52 Canva1

Pokud ne, je čas začít!
Pokud ano, je čas pokračovat a své silné stránky si připomínat a dále rozvíjet 🙂

Zamyslete se nad svými kladnými vlastnostmi a pozitivními rysy osobnosti.

Které vlastnosti sám/sama na sobě oceňujete? Čeho si na sobě vážíte?

Díky kterým vlastnostem se vám daří dosahovat svých cílů?

Za co vás chválili a chválí vaši rodiče? Za co vás oceňovali či oceňují vaši učitelé?

Čeho si na vás cení vaši kamarádi, popřípadě partner/ka?

2023 04 20 23 35 52 Canva2

Ve druhém kroku si seznam těchto kladných stránek, kterých jste si vědomi, sepište.

Ve kterých situacích se projevují? Kdy si jich nejvíce můžete všimnout?

2023 04 20 23 35 52 Canva3

inspirováno materiály z činnosti Doc. PhDr. Aleny Slezáčkové, Ph.D.