Svobodné rozhodování

Děti potřebují prostor k svobodné volbě. Jen tak se naučí zodpovědnosti a debatě o svých názorech.