Svoboda rozhodování

Svobodné rozhodování

Studium a kvalitní příprava jsou kroky nezbytné pro dobře vykonanou práci. Někdy Vás však ani studium nepřipraví na realitu, která vede k úžasu.

Úžas, to je to správné slovo, které by dokázalo vystihnout výraz v mé tváři, když jsem si uvědomil jednu zásadní věc.

Děti, které nejsou zvyklé na možnost svobodné volby, se nedokáží samostaně rozhodnout.

Děti byly tak zaskočené možností volby, kterou jsme jim dali, že nedokázaly samostatně rozhodnout. Je třeba zmínit, že se nejednalo o malé děti, nýbrž o kluky a holky v deváté třídě. O svobodné lidi, po kterých chceme, aby si zvolili své budoucí povolání a pokračovali na tu ‚‚správnou‘‘ školu. Navíc se nejednalo o životně důležité rozhodování, ale pouze o volbu, jak si představují svůj slavnostní nástup.

Možnost volby
Řekněte mi, jak se mám rozhodnout.

Občan demokrat

Co potřebuje zdravá demokratická společnost?

Zdravá demokratická společnost potřebuje zvídavé občany schopné kritického uvažování, pro které je samozřejmost samostatně rozhodovat a nést za své rozhodnutí zodpovědnost.

Naší povinností je vytvořit podmínky, díky kterým dítě pociťuje možnost volby. Místo trestu nebo odměny je povzbuzováno přirozenými důsledky, které z rozhodnutí vyplívají.

Prostor k volbě

Začít můžeme malými krůčky. I volba ze dvou možností je volba. Věnujme péči budoucí generaci. Péči, která zahrnuje především pozornost. Lásku k dítěti a víru v jeho schopnosti.

Malé kroky jsou stavebními základy všech velkých projektů. Středověké katedrály jsou toho důkazem. Kámen po kameni byl zasazen na správné místo, aby mohl vzniklý celek inspirovat všechny, kdo projdou kolem.