Být či nebýt kreativní

Být, či nebýt… kreativní

Žijeme v době, kdy je jednou z nejdůležitějších vlastností právě kreativita. Schopnost přinášet
nové nápady je v současnosti největší konkurenční výhoda. Dnešní moderní firmy musejí být rychlé v generování nových nápadů, řešení, idejí, vizí a hodnot, které jsou schopny fungovat v praxi.

Úspěšné firmy potřebují lidi, kteří dokážou tvořivě myslet a konat. Takových ale stále není dost. Pokud máte pocit, že nejste dostatečně kreativní, a tudíž budete jen těžko v rychle se měnící společnosti konkurence schopni, tak nezoufejte. Kreativita je jako sval, když ji budeme používat, poroste. Když ji používat nebudeme, tak zakrní. Nesmíme zabřednout do každodenní rutiny, je třeba vystoupit z komfortní zóny a začít tvořit.

Kreativita
Tvořivost v praxi.

Kreativita, nebo chcete-li tvořivost, je nám přirozená. Všichni jsme ji dostali do vínku, jen jsme s ní přestali pracovat. Vzpomeňte si, jak jste jako malé děti viděli dobrodružství na každém kroku. Starý strom mohl být raketová základna, staré deky a matrace mohly sloužit jako skvělý bunkr.

Proč přestaneme být kreativní?

Bojíme se selhání

Ze školních lavic jsme si mimo vědomostí přinesli i strach, že když uděláme chybu, přijde špatná známka. Ta se často stávala měřidlem našeho úspěchu. Stále ještě větší část rodičů věnuje pozornost špatným známkám než těm dobrým. Není tedy divu, že strach ze selhání máme tak hluboko pod kůží.

Porovnáváme sebe a své nápady s okolím

V dnešní době sociálních sítí můžeme dnes a denně vidět, jak jsou lidé kolem nás úspěšní a šťastní, a při pohledu na svůj život můžeme mít někdy pocit, že nejsme schopni dosáhnout toho, co ostatní. Hoďte tyhle myšlenky za hlavu, nemusíte přijít s nápadem, který hned změní svět, i malé problémy si žádají svá řešení a postupnými kroky se dostanete dál, než si myslíte.

Nehledáme jiná východiska při řešení problémů

Naše společnost je zaměřena na úspěch. Nikdo nechce selhat a už vůbec ne před zraky jiných. Ve škole se často učíme, že na všechno musí existovat správná odpověď, obvykle bývá jedna jediná. To nás často limituje v samostatném přemýšlení. Kreativita je i o chybách, abychom došli ke zdárnému cíli, musíme počítat s tím, že spousta pokusů nemusí vyjít, ale to by nás nemělo v žádném případě odradit.

Pád
Nejvíce se učíme z pádů.

Takže zjednodušeně řečeno: Nebojte se selhání. Vaše nápady a myšlenky budou vždy úspěšné, pokud jim budete sami opravdu věřit. Hledejte cesty a odpovědi i tam, kde se zdá, že jiná než ta jedna pravá neexistuje.