Dokument o empatické komunikaci

Výukový dokument pro děti jak lépe komunikovat s dospěláky

Kurz a dokument mohly vzniknout díky podpoře projektu:
KPF-01-296Fake news – Akademie mediální gramotnosti
Fondu malých projektů, programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Interreg - Rakousko - Česká Republika