Empatická komunikace má sílu prohlubovat vztahy

Výukový dokument pro děti, rodiče a pedagogy, který je připraven k volnému sdílení při hodinách občanské výchovy.

Kurz, dokument a exkurze mohly vzniknout díky podpoře projektu:
KPF-01-296Fake news – Akademie mediální gramotnosti
Fondu malých projektů, programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Interreg - Rakousko - Česká Republika

Zhlédněte dokument: Jak vést empatickou komunikaci

Je nějaká ‚‚jednoduchá‘‘ cesta, jak komunikací zlepšit vztahy? Jak více chápat jeden druhého? Máme pro vás dobrou zprávu, je!
Dokument Jak vést empatickou komunikaci, nejen dětem, ukazuje, jak zvládnout vyhrocené situace s větším klidem a nadhledem. Není návodem, jak se konfliktním situacím raději vyhýbat. Naopak! Dodává odvahu a ukazuje postup, jak konfliktní situace zvládnout a vztahy prohloubit.

Dokument vznikl jako možné řešení problematiky falešných zpráv a dezinformací, které mezilidské vztahy ničí.

Manuál pro pedagogy

Informace

  • Metodický list je určen pro pedagogy žáků 4. až 9. třídy
  • Obsahuje: 3 aktivity
  • Celková časová náročnost aktivit: 1 vyučovací hodina

Pozvěte si nás do školy

Komunikace je hra

Dokument Jak vést empatickou komunikaci v médiích

Empatická komunikace, Dokument Jak vést empatickou komunikaci
ČT Déčko – Zprávičky