Workshop pro děti - Natoč vlastní fake news

Jak zvýšit odolnost vůči fake news?

Kreativní workshop pro děti na ZŠ

Zábavná aktivita pro děti ve škole, která zvyšuje odolnost vůči fake news

Forma: Workshop pro třídy primárního vzdělávání
Rozvoj: mediální gramotnosti, prezentace, komunikace, kritického myšlení, práce v týmu, kreativního myšlení
Počet žáků na jednu přednášku: 20 – 30 žáků
Časová náročnost: 90 minut
Místo: 1x učebna s projektorem, 1x tiché prostory pro natáčení videí
Další technické vybavení: veškeré další technické vybavení zajistíme my (nahrávací zařízení, filmová světla,…)
Příprava: veškeré podklady přivezeme s sebou
Uvítáme, když se učitel do dění hry zapojí, avšak není to nutností
Cena: 10.000 Kč za den na škole (cca 5 tříd)
Působnost: Jižní Čechy, Praha, Vysočina

Odpověď na otázku : Co workshop ve škole přinesl žákům?

Chcete workshop pro děti na vaší ZŠ?

TĚŠÍME SE NA VAŠE ZPRÁVY

Kontakt

Kontaktní informace

Projekt Budoucnost z.s.
IČ: 08266972
Jirsíkova 348/17, 373 72 Lišov

E-mail
zsklenar@probud.cz

Telefon
+420 777 586 069

Workshop pro děti na ZŠ a jeho program

Workshop pro děti - Natoč vlastní fake news

Prezentace

Projektový den ve škole je rozdělen na dvě části. Při první části workshopu dopodrobna rozebereme otázky: Proč je fake news nebezpečná? Jaké máme příklady? Jak se nenechat fake news oklamat?

Společně se podíváme na falešnou zprávu v podobě webového článku. Uvedeme základní rozpoznávací znaky fake news, které budou vodítkem pro tvorbu fake news videa.

Zábavné aktivity pro děti – natáčení, střih

V druhé části workshopu se zaměříme na zábavné aktivity pro děti. Žákům jsou propůjčeny tablety, na kterých začínají tvořit svoji vlastní falešnou zprávu.

Žáci budou rozděleni do skupin, ve kterých zvolenou informaci přepracují do podoby satiry na fake news. V průběhu tvorby od nás budou dostávat rychlou zpětnou vazbu. Ve finále vytvoří fake news video na zadané téma.

Díky zpětné vazbě si vědomosti ukotví.

Online kurz o fake news zdarma

Chcete se něco o falešných zprávách dozvědět ještě před projektovým dnem? Podívejte se na náš online kurz zdarma.

Díky internetu se k nám pomocí jednoho kliknutí v mžiku dostane obrovské množství informací. Nemůžeme tedy říci, že bychom toho věděli málo. Problémem ale často bývá, že to co víme, ve skutečnosti nemusí být pravda.

Svět internetu a sociálních sítí je otevřen všem. Produkovat obsah může prakticky kdokoli, kdykoli, a odkudkoli bez nutnosti disponovat ověřenými informacemi.

V dovednosti umět vyhodnotit důležitost a pravdivost informací jsou na nás kladeny vyšší a vyšší nároky. Jak zvládnout pohyb v tomto prostředí? Jak umět posoudit, které informace jsou pravdivé a které nikoli?

Odpovědi nejen na tyto otázky přináší Vám a Vašim dětem náš nový online kurz, který vznikl díky podpoře dotačního programu Interreg.