Natoč vlastní fake news

a dozvíš se, jak fake news odhalit

 • Forma : škola hrou
 • Rozvoj : mediální gramotnosti, prezentace, komunikace, kritického myšlení, práce v týmu, kreativního myšlení
 • Počet žáků na jednu přednášku : 20 – 30 žáků
 • Časová náročnost : 45 minut
 • Určení : 1. – 6. třída základní školy
 • Místo : učebna s projektorem
 • Další technické vybavení : veškeré další technické vybavení zajistíme my (nahrávací zařízení, filmová světla,…)
 • Příprava : veškeré podklady přivezeme s sebou
  • uvítáme, když se učitel do dění hry zapojí, avšak není to nutností
 • Cena : 80 Kč / žáka
Odpověď na otázku : Co přednáška přinesla žákům?
Evropské dotace

Financování je na základě faktury a může být součástí evropských dotačních projektů.

Obsah hry

Dopodrobna rozebereme otázky: Proč je fake news nebezpečná? Jaké máme příklady? Jak se nenechat fake news oklamat?

Společně se podíváme na falešnou zprávu v podobě webového článku. Uvedeme základní rozpoznávací znaky fake news, které budou vodítkem pro tvorbu fake news videa. Žákům jsou propůjčeny tablety, na kterých začínají tvořit svoji vlastní falešnou zprávu.

Děti uvádíme do novinářského prostředí, kde mají za úkol zpracovat předloženou informaci. Žáci budou rozděleni do skupin, ve kterých informaci přepracují do podoby satiry na fake news. V průběhu tvorby od nás budou dostávat rychlou zpětnou vazbu. Ve finále vytvoří fake news video na zadané téma. Videa v další dny nasdílíme na Instagram a napíšeme k nim podrobnou zpětnou vazbu.

Výsledné video žáků 7. třídy na téma upálení Jana Husa.

Co žáci získají?

Rozebráním informace a přetvořením do nové cílené zprávy se prakticky učí, jak s informacemi nakládají ti, od kterých informace denně přijímají. Naučí se, jak vytvořit manipulativní článek, jak působit na emoce. Tím získají vhled a ostražitost před každým novým článkem, který zaznamenají.

Díky tomu, že skupiny mohou být tvořeny žáky z různých tříd, dojde k novým setkáním, která budou oboustranně obohacující.

Získané poznatky použijí ihned v reálném světě.